Monday, April 18, 2005

Renkontig'o kaj nova jaro

Karaj,
Unue mi volas respondi al Natalie:
Mi tute ne estas "lerta" raportisto. Kontraue, mi trovas iu tiu ne kontenta kiam ajn mi raportas. Antaue mi preskau regule rapoartis pri E kunvenoj en Nespa por "nepalesperanto". Sed kiam alvers'ig'is kritiko (sen kiale !) ke mi malbone raportas (au mi ne rajtas raporti, mi c'esis).

Tamen, por vi mi volas iomete skribi pri la renkontig'o. Jam pasis pli ol unu monato kaj tiam mi ankau ne blogis. Do mal facila renovigi la memoron. Iel, la renkontig'o mem estis akcidento c'ar tio devis esti "kongreso" sed pro la prokrasto de KAEM, g'i malgrandig'is kaj oni nomis g'in renkontig'o. Kvankam oficiala prokrasto, alveno de geesperantistoj de diversaj landoj atestas ke multaj homoj amas Nepalon kaj volas iel subteni Nepalan movadon. Unu venis defiante proteston de siaj familianoj kaj alia ankau havis timeton en siaj koroj ke povas esti problemo en Nepalo. La oragnizo de la reknontig'o ig'is tiel ekzameno por eksterlandanoj c'u oni vere timas Nepalon au ne. Kaj la partopreno de pli ol 20 eksterlandanoj estis la repondo ke ne.

La programo dum kvar tagoj kaj post-kongresa parto ankau estis pli turisma ol Esperanta. Mi ne povas kompreni c'u "kongreso" au "renkontig'o" estas turisma afero au Esperanto-afero. Mi unue volas ke iu klarigu min kiom da pro cento de turismo estas tolerebla dum E-okazoj.

Kaj, pli ol c'io, la gradega profito de la "renkontig'o" estis ke Nepalaj geesperanstistoj trovis tre bonajn, agrablajn, inteligentajn geamikojn, dank' al la "renkontig'o". Mi ne scias kiom da Nepalanoj sukcesis praktiki Esperanton kun la eksterlandanoj (c'ar mi vidis ke inter ili, la Nepalanoj c'iam krokodilis) sed la partoprenantoj bone montris al ni kio vere Esperanto estas.

Mi opinias ke oranizo de "renkontig'o" pli multe valoras ol elspezi monon (de iu ajn au' io ajn) je partoprenigo de Nepalanoj al UK au IJK. Mi jam renkontis tiujn Nepalanojn kiuj antaue partoprenis en UK pere de la fonduso kaj iliaj alig'o al Esperanto-movado en siaj postaj vivoj. La mono, lau mi, falis en rivero.

Do, mi nun volas iomete skribi pri la "nova jaro".

Nepalanoj estas bonsanc'aj ke ili celebras novan jaron tri foje en 365 tagoj.

En decembro venas nova jaro lau la gregora au Europa kalendaro. Preskau c'iuj urbanoj celebras g'in c'ar ili scias ke estas internacia kaj havas ian tian rilaton kun eksterlandanoj. Kaj, c'ar Katmando estas turisma loko, venas multaj turistoj por celebri g'in en Katmando. Do, Nepalanoj akompanas ilin.

En Aprilo venas nova jaro lau la "registara" kalendaro kiu nomig'as "Vikram Ero" . G'i estas oficiala kalendaro ekde pasintaj 80 jaroj. Tiama c'efministro anstatauis la historian kalendaron per g'i c'ar li pensis le la historia kalendaro estis kreita de Nevaroj kiuj estis indig'enoj de Katmando (do tiam Nepalo) kiuj li ege mals'atas. Oni dire estis kreita en Bharato antau 2062 jaroj.

En Novembero venas nova jaro la "kultura" kalendaro kiu nomig'as "Nepal Ero". Eble Nepalo estas la sola lando en la mondo kiu havas sian propran kalendaron kaj estas uzatas je kulturaj aferoj kaj g'is antau 80 jaroj ankau estis nia oficiala kalendaro. Gin iu bonkora homo komencis antau 1135 jaroj kaj estas la plej grava ilo por studi la historion de Katmando Valo de la periode g'is la jaro 880 lau Europa kalendaro. Nun, nur Nevaroj celebras g'in kaj aliaj ofte diras ke "Nepal Ero" estas nur Nevara kalendaro....

Pli ol tio, Budhistoj celebras Budhistan calendaron. Pri kio ne niu volas paroli en tiu c'i Hindua lando. Do lasu min silenti hodiau....